آینده ی بانکداری
جهان بانکداری به سرعت در حال تغییر است. بانکها که با نیازهای همواره در حال تغییر مشتریان روبرو هستند، باید به استراتژی هایی فکر کنند که آنها را همواره پاسخگو و ارتباط آنها با مشتریان را معنی دار نگه میدارد. با ورود بازیگران جدید به عرصه ی خدمات بانکی، بانکها به بازیگران زیست بومی تبدیل شده اند که به صورت مداوم در حال تغییر است. محیطی که عرضه ی محصولات و خدمات جدید با بهره گیری از فن آوری های جدید برای مشتریانی متفاوت لازمه ی آن است. اما بانکهای آینده چه مشخصاتی دارند؟

بانکهای آینده، دیجیتال هستند.

مرز جداسازی بانکها، فین تک ها و شرکتهای بزرگ انفورماتیکی در حال نامشخص تر شدن است. شرکتهای بزرگ انفورماتیکی که به صورت مشخص “فین تک” محسوب نمی شوند در حال دگردیسی به گونه ای هستند که خدمات بانکی بیشتری ارائه نمایند. اما تغییرات اصلی توسط مشتریان هدایت میشود. رفتارها و نیازهای جدید مشتریان، بانکها را بر آن داشته است که تجربه های جدیدی برای مشتریان خلق نمایند. ترکیب سرعت (که از ویژگیهای خدمات دیجیتال است) و سهولت، نقاط حیاتی سفر مشتری در ارتباط با بانکها را ترسیم می نماید. این گونه ی عرضه ی خدمات در حال حاضر در بخش پرداختهای مشتریان پیاده سازی شده و در حال حرکت به سمت خدماتی مانند تسهیلات و سپرده گذاری است. بانکها همچنین حول محور “بانکداری باز” حرکت خواهند کرد تا مشتری و فن آوری محوری را در مرکز توجه خود قرار دهند.

بانکهای آینده، فین تک ها را شرکای خود محسوب می نمایند.

هسته ی اصلی بانکداری، جزئیات تراکنشهای مشتریان است. بانکهای آینده به سمت تبدیل هرچه بیشتر این داده های خام به بینشی نسبت به رفتار مشتریان و تبدیل آن بینش به جریانی برای خلق مداوم ارزش برای بنانهادن اطمینان میان مشتریان و بانکها حرکت خواهند کرد. همکاری در این صنعت، به بانکها و فین تک ها اجازه میدهد هر کدام نقشی را که در آن ارزش بیشتری خلق می نمایند ایفا کنند. با استفاده از چهارچوب هایی مانند سرمایه گذاری در فین تک ها یا مشارکت با آنها، بانکها نقشی موثرتر در شکل گیری آینده ی فن آوری مالی بازی میکنند. بانکها همچنین مزیت های رقابتی ذاتی خود مانند تراز مالی درخشان، سپرده های مشتریان، تجربه ی همکاری با سازمانهای نظارتی و برند خود را برای خلق تجربه ای شخصی سازی شده برای مشتریان به کار می گیرند.

بانکهای آینده، نسبت به مشتریان وسواس دارند.

بانکهای آینده با بکارگیری فن آوری و داده های رفتاری مشتریان، تجاربی کاملا شخصی سازی شده برای مشتریان خود خلق خواهند کرد. بانکهایی که بیشترین میزان “هم احساسی” با مشتریان را دارا هستند خواهند توانست تجاربی متفاوت تر و شخصی تر برای مشتریان خود خلق نمایند. بانکهایی که وارد زمینه هایی چون سرگرمی و تفریحات شده اند به وضوح مزیت رقابتی بیشتری را با ارائه ی خدماتی شخصی برای هر مشتری خاص به دست آورده اند. در گذشته، بانکها محصولات خود را بر اساس نگاهی “از درون به بیرون بانک” طراحی می نموده اند و محصولاتی که با ساختار خود مناسب بودند طراحی می کردند و آنها را به مشتریان عرضه می نمودند. این الگوی تفکر، هم بندی خدمات و تجمیع آنها با دیگر خدمات را بسیار دشوار می سازد. این در حالی است که فین تک ها اصالتا با الگوی “از بیرون به درون” خدمات خود را طراحی می نمایند و رفتار و خواسته ی مشتریان را زیربنای طراحی محصولات خود قرار می دهند.

بانکهای آینده، نیروهایی با دامنه ای گسترده تر از تخصص را به کار خواهند گرفت.

یکی از زمینه های رشد بانکها در آینده جذب نیروهای متخصص در فن آوری و آموزش و تربیت آنها در صنایع مالی است. این مهم، پیش نیاز امکان استفاده از فن آوری های جدید در طراحی و تولید خدمات و محصولات مالی-فن آوری آینده است. سه زمینه ی امنیت سایبری، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال مهم ترین اهداف کاری نیروهای آینده در بانکها خواهند بود. در حالی که بانکها نیروهایی که تجربه ای طولانی در کار با ساختار و فن آوری فعلی آنها دارند را حفظ می نمایند، تلاش خواهند کرد منابع انسانی خود را با افرادی آشنا با فن آوری هایی چون هوش مصنوعی و رایانش ابری تکمیل نمایند. بانکهای آینده، همچنین فرهنگ “راهبری مشترک” را نهادینه خواهند نمود. فرهنگی که در آن “تصمیم سازی داده محور با مشارکت تمامی لایه های سازمان” هدف برآوردن نیازهای تمام اقشار مختلف مشتریان را میسر خواهد نمود. به همین دلیل، چگونگی مدیریت منابع انسانی در سازمانها از گستره ی وسیع خود نیروها گرفته تا روش پاداش دهی به فعالیت ها و الگوی رفتاری مدیران سازمان متفاوت خواهد بود. این تغییر رفتار، بانکها را به سازمانهایی مطلوب برای جذب نیروهای انسانی تبدیل خواهد کرد.

بانکهای آینده دوستدار محیط زیست خواهند بود.

افزودن ریسک های محیط زیستی مترتب بر محصولات و خدمات بانکی یکی از سنگ بناهای تصمیم گیری و مدیریت ریسک در بانکهای آینده خواهد بود. در حالی که شاید در گذشته این سرفصل به عنوان یک ابزار ساخت یک برند “دوستدار محیط زیست” برای بانکها مطرح بوده است، در آینده همکاری در ساخت جامعه ای پایدار و دوستدار محیط زیست یکی از دغدغه های واقعی مدیران بانکها خواهد بود. ریسک ناشی از پیامدهای ناگوار محیط زیستی در نوآوری محصولات جدید، مدیریت سرمایه ها، برنامه ریزی کسب و کار و تصمیمات استراتژیک در نظر گرفته خواهد شد. همانند هر مولفه ی دیگر، موضوعات مرتبط با تغییرات محیط زیستی، هم ریسک هایی برای موسسات مالی ایجاد می نمایند و هم موقعیت هایی مانند سرمایه گذاری در فن آوری های دوستدار محیط زیست و هر دو بخش این مولفه ی جدید در تصمیمات بانکها در نظر گرفته خواهد شد.

جمع بندی

بانکها باید بتوانند بسیار سریع تر از قبل تصمیم گیری نمایند. آنها در حال دگردیسی به مجموعه هایی هستند که در بازاری رقابتی تر میتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد. آنها همچنین در حال هماهنگی با قوانین جدید بالاسری مانند حریم شخصی کاربران و حل مشکلات ناشی از موضوعاتی مانند دغدغه های محیط زیستی هستند. همه ی اینها در بازاری در حال شکل گیری است که به وضوح حاشیه ی سودی کمتر از گذشته دارد. تمامی این جنبه ها، لزوم هرچه چابک تر شدن و آماده تر شدن برای نوآوری مداوم را واضح تر می نماید.

منبع:

https://www.globalbankingandfinance.com/the-future-of-banking/


برترین روندهای امنیت سایبری در سال 2022
 

 

همه‌گیری کووید19 تغییرات امنیت سایبری را شدت بخشیده است. مجرمان فضای سایبری در کمین موقعیت‌های به‌وجود آمده به دلیل دورکاری تعداد زیادی از نیروهای سازمان‌ها هستند و حجم افزونه‌ی دیجیتالی شدن فرآیندها و اطلاعات تولید و ذخیره شده در اطراف آن، نقاط ضعف بیشتری را نمایان کرده است. در نتیجه، فرآیندها و راه‌حل‌های امنیتی نیز در حال رشد و دگردیسی هستند. در این نوشته، به پنج زمینه‌ای می‌پردازیم که بانک‌ها و موسسات مالی در سال جدید بر روی آن تمرکز خواهند داشت.

یک فشار سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذار برای مدیریت ریسک

با وجود این که بیشترین سرفصل سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی همواره موضوع انطباق و همخوانی با قوانین نظارتی بوده است، سازمان‌های نظارتی در سال جدید، فشار بیشتری بر روی موسسات مالی اعمال خواهند آورد تا آنها با ارتقاء سطح فن‌آوری امنیت سایبری خود، ریسک‌های جدید مترتب بر عملکرد آنها در شرایط جدید را مدیریت نمایند.

علاوه بر مجازات نقدی که همواره برای این‌گونه تخلفات یا کوتاهی‌ها در نظر گرفته می‌شده است، قوانین جدید، حلقه‌ی کنترل را تنگ‌تر نموده است تا موسسات مالی، ریسک‌های مطرح در این زمینه را تا حد ممکن از میان بردارند.

دو گونه‌های جدید احراز هویت امن

با افزایش محیطهای دورکاری و محیطهایی که ترکیبی از دورکاری و کارکرد حضوری را در اختیار نیروهای خود قرار می‌دهند، موضوع احراز هویت اهمیتی افزونه یافته است. محصولاتی که «مدیریت احراز هویت و دسترسی» را برای موسسات مالی تامین می‌کنند به دلیل تغییرات حاصل شده در محیطهای کاری، تغییراتی در عملکرد خود اعمال نموده‌اند. در سال جدید، شاهد استفاده‌ی موسسات مالی از فن‌آوری‌هایی مانند زنجیره‌های بلوکی، هوش مصنوعی و ابزارهای بیومتریک برای احراز هویت خواهیم بود. همچنین به دلیل رواج نیاز به مدیریت احراز هویت و کنترل دسترسی، شاهد استفاده‌ی بیشتر سازمان‌های مالی از «گونه‌ی خدمتی» این ابزارها خواهیم بود. گونه‌ی خدمتی یا As A Service به گونه‌ای از ارائه‌ی یک محصول اطلاق می‌شود که شما تنها کاربر خدمت ارائه شده هستید و نه مالک آن. احراز هویت و مدیریت دسترسی به صورت خدمت یا IAM As A Service گونه‌ای از ارائه‌ی امکان خدمت و مدیریت دسترسی است که در آن شما با اتصال به یک ارائه کننده‌ی مرکزی (بر روی محیطهای رایانش ابری) مجوز دسترسی لازم برای دستیابی به سیستم‌های نرم‌افزاری خود را دریافت می‌نمایید.

سه مشارکت با ارائه‌کنندگان خدمت پیشگیریِ از دست دادن داده‌ها (Data Loss Prevention)

با توجه به اهمیت حفظ داده‌ها و نظارت بر اقدامات منجر به حذف آنها از دید سازمان‌های نظارتی، یک سیستم پیشگیری در برابر امکان از دست دادن داده‌ها، ابتدا داده‌های موسسات مالی را دسته‌بندی و طبقه‌بندی می‌کند و سپس از عدم امکان حذف آنها به دلیل اشتباه یا نفوذ در شبکه اطمینان حاصل می‌نماید. در سال جدید و با رواج بیشتر بانکداری باز، موسسات مالی تلاش خود برای یافتن بهترین عرضه‌کنندگان این گونه از خدمات ادامه می‌یابد. تلاشی که در بهترین حالت با تهیه‌ی نگاشتی از وضعیت فعلی نگهداری داده‌ها و ابزارهای کنترلی موجود آغاز شده و سپس با انتخاب محصولی، مکمل از یک عرضه‌کننده‌ی خدمت پیشگیری در برابر از دست دادن داده‌ها تکمیل می‌شود.

چهار خدمات امنیتی برای حمایت از نیروهای کاری در حال تکامل

محافظت در برابر خطرات نقطه‌ی پایانی (End Point) یعنی محل اتصال نیروهای سازمان به شبکه‌ی گسترده‌ی داخلی سازمان به دلیل افزایش دورکاری و تنوع مشخصات نقاط پایانی اتصال نیروها به شبکه (انواع مختلف Routerها، تامین‌کنندگان مختلف اینترنت، استفاده از ویروس‌کُش‌های متنوع و …) پیچیدگی بیشینه‌ای، یافته است. جنبه‌های مختلف این ترکیب جدید اتصال به اینترنت و شبکه‌های درون‌سازمانی، الزامات جدیدی مانند استفاده از VPNها را به مجموعه ابزارهای امنیتی می‌افزاید و در سال جدید، موسسات مالی با متخصصین این موضوع، همکاری نزدیک‌تری خواهند داشت تا بتوانند در عین فراهم آوردن سهولت دورکاری برای نیروهای سازمان، خطرات امنیتی آنها را مدیریت نمایند.

پنج خدمت‌رسانی استراتژیک و فعال

با افزایش اهمیت موضوعات امنیت سایبری، انتخاب شرکای تجاری در این زمینه، اهمیتی استراتژیک یافته است. عرضه‌کنندگانی در سال جدید موفقیت بیشتری در همکاری با موسسات مالی کسب خواهند کرد که نه تنها با موضوعات امنیتی بلکه با الزامات نظارتی خاص برای فعالیت موسسات مالی نیز آشنا باشند. حاصل چنین همکاری‌هایی، باید شامل مراکز رسیدگی سریع به رخدادهای امنیتی نیز باشد. مراکزی که با استفاده از فن‌آوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، در زمانی کوتاه و با استفاده از سوابق خطرات امنیتی سابق و الگوهای از پیش کشف شده، بهترین عملکرد موثر در کوتاه‌ترین مدت را پیشنهاد دهند.

شاید بتوان گفت سال 2021 سالی پر از مشاهده و برخورد با گونه‌های جدید رخدادهای امنیت سایبری بود و سال 2022 سالی خواهد بود که در آن راه‌حلهای پیشنهادی در سال گذشته با دقت بیشتری بررسی شده و از سطح کیفیت آنها اطمینان حاصل خواهد شد. سالی که راه‌حلهای امنیتی در تمام شئون کاری سازمان‌ها و موسسات مالی نهادینه خواهد شد.

 

منبع:

Top cybersecurity trends for 2022