سوابق حرفه‌ای هادی سپهری زاد
سپهری زاد

جناب آقای هادی سپهری زاد
عضو هیأت مدیره

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد- مدیریت کسب وکار هوشمند و تحول گرا- MBA

سوابق و تجربیات:

معاون اداره کل زیر ساخت و نرم‌افزار بانک ملت

 


سوابق حرفه‌ای حسین مومنی نژاد
حسین مومنی نژاد

حسین مومنی‌نژاد

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد MBA

سوابق و تجربیات:

  • مدیر شعب منطقه سه تهران
  • مدیر شعب منطقه دو تهران
  • مدیر شعب استان البرز
  • معاون مالی اداری مدیریت شعب منطقه سه تهران
  • معاون اعتباری مدیریت شعب منطقه سه تهران
  • معاون اعتباری مدیریت شعب استان البرز