دیدار دوستانه مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر بیجار، با راهبران استانی پروژه سامانه محب
 

دوشنبه مورخ ۱۰ مهر ماه، دیدار دوستانه مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر بیجار، عضو محترم هیات مدیره جناب آقای صفری و جمعی از معاونین و مدیران محترم شرکت شقایق با راهبران استانی پروژه سامانه محب


گردهمایی راهبران استانی پروژه سامانه محب
 

یکشنبه ۹ مهر ماه، گردهمایی راهبران استانی پروژه سامانه محب، با هدف هم‌افزایی پیرامون چگونگی پیاده‌سازی نسخه جدید سامانه فوق (توسعه ۵) و مهاجرت کامل مشتریان در محل ستادی شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق در حال برگزاری می‌باشد.