نمایشگاه تراکنش ایران(ITE 2019)
 

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب نام بانک ملت و هلدینگ بهسازان هوشمند فردا امسال با حضور در غرفه بانک ملت در رویداد بزرگ فناورانه ایران، در کنار شرکت‌های هلدینگ در آبان ماه حضور یافته  و به معرفی سرویس‎های قابل ارائه خود پرداخت:

سامانه نرم افزاری سهیم: زیر ساختی برای مدیریت انواع الگوهای رفتاری مبتنی بر کارت.

تولید و ارائه باشگاه مشتریان به همراه شبکه شرکای تجاری‌ (وفادار‌سازی مشتریان و توسعه کسب و کار).

شبکه شرکای تجاری مشتمل بر برندهای معتبر در دو دسته خدمات حضوری و غیر حضوری (اینترنتی) جهت ارائه سرویس به اعضای باشگاه مشتریان با استفاده از زیرساخت هوشمند.


شرکت شقایق موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد ایزو شد
«شرکت مهندسی نرم افزار شقایق» به عنوان یکی از شرکت های عضو گروه «فن آوران هوشمند بهسازان فردا» که در حوزه ارائه خدمات طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارها و سامانه های بانکی و غیربانکی فعالیت می نماید، در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان، سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان، نسبت به استقرار «سیستم مدیریت یکپارچه» بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام و با پشت سر گذاشتن مراحل ممیزی مربوطه، موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد کیفی ISO-9001:2015، ISO-10002:2018، ISO-10004:2018 و 5S گردید.