بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق جناب آقای دکتر علیرضا بیجار از مرکز ارتباط ملت
 

 

مدیرعامل محترم شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق جناب آقای دکتر علیرضا بیجار به همراه عضو محترم هیأت مدیره جناب آقای فرامن صفری، معاونین محترم جناب آقای دکتر محمد مزینانی و جناب آقای امیررضا هادیان و دیگر مدیران محترم مرکز ارتباط ملت از نزدیک با همکاران گرامی مرکز ارتباط ملت دیدار و گفت و گو کردند.

مدیریت روابط عمومی


تقدیر از مدیرعامل محترم پیشین شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق
 

چهارشنبه یازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۱، طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر علیرضا بیجار مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق، اعضای محترم هیأت مدیره آقایان صابریان و صفری، معاونین محترم این شرکت از زحمات مدیرعامل ارزشمند پیشین جناب آقای علی گلزاری تقدیر و تشکر به عمل آمد.