نوزدهمین بهار شقایق
امروز روز تاسیس شیرین شرکتی است که عهدی را برای دنبال کردن اهداف خود با تلاش مضاعف، دنبال می‌کند

نوزدهمین روئیدن و جوانه زدن، بر خانواده بزرگ شقایق مبارک

 

یک دورهمی دوستانه در ۱۴۰۱/۰۵/۰۶