نمایشگاه تراکنش ایران(ITE 2019)
 

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق به عنوان یکی از شرکت‌های صاحب نام بانک ملت و هلدینگ بهسازان هوشمند فردا امسال با حضور در غرفه بانک ملت در رویداد بزرگ فناورانه ایران، در کنار شرکت‌های هلدینگ در آبان ماه حضور یافته  و به معرفی سرویس‎های قابل ارائه خود پرداخت:

سامانه نرم افزاری سهیم: زیر ساختی برای مدیریت انواع الگوهای رفتاری مبتنی بر کارت.

تولید و ارائه باشگاه مشتریان به همراه شبکه شرکای تجاری‌ (وفادار‌سازی مشتریان و توسعه کسب و کار).

شبکه شرکای تجاری مشتمل بر برندهای معتبر در دو دسته خدمات حضوری و غیر حضوری (اینترنتی) جهت ارائه سرویس به اعضای باشگاه مشتریان با استفاده از زیرساخت هوشمند.