شرکت شقایق موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد ایزو شد
«شرکت مهندسی نرم افزار شقایق» به عنوان یکی از شرکت های عضو گروه «فن آوران هوشمند بهسازان فردا» که در حوزه ارائه خدمات طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارها و سامانه های بانکی و غیربانکی فعالیت می نماید، در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان، سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان، نسبت به استقرار «سیستم مدیریت یکپارچه» بر اساس استانداردهای بین المللی اقدام و با پشت سر گذاشتن مراحل ممیزی مربوطه، موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد کیفی ISO-9001:2015، ISO-10002:2018، ISO-10004:2018 و 5S گردید.