سوابق حرفه‌ای حسین مومنی نژاد
حسین مومنی نژاد

حسین مومنی‌نژاد

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد MBA

سوابق و تجربیات:

 • مدیر شعب منطقه سه تهران
 • مدیر شعب منطقه دو تهران
 • مدیر شعب استان البرز
 • معاون مالی اداری مدیریت شعب منطقه سه تهران
 • معاون اعتباری مدیریت شعب منطقه سه تهران
 • معاون اعتباری مدیریت شعب استان البرز

 


سوابق حرفه‌ای فرامن صفری
فرامن صفری

فرامن صفری

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد -مدیریت بانکی
 • MBA

سوابق و تجربیات:

 • معاون اداره کل سازمان و بهبود روش‌هاى بانک ملت
 • معاون بانکدارى مدیرعامل شرکت بهسازان ملت
 • کارشناس مسئول گروه سپرده و خدمات بانکى بانک ملت