هوش مصنوعی و ویروس کرونا
 

استفاده از هوش مصنوعی جهت غربالگری داروها با هدف درمان احتمالی ویروس کرونا

شرکت انگلیسی Exscienta از بستر تحقیقاتی کشف داروهای خود که به هوش مصنوعی مجهز است، استفاده خواهد کرد تا

مجموعه ای متشکل از بیش از 15000 دارو را در فعالیتی مشترک با موسسه  آمریکایی تحقیقاتی Calibr و شرکت غیرانتفاعی

 Diamond Light Source به عنوان کاندیداهای احتمالی درمان ویروس کرونا بررسی نماید.

در این فعالیت مشترک، انباره ی وسیع مولکولهای دارویی توسط Calibr (که خود جزئی از موسسه ی تحقیقاتی Scripps است)

تامین خواهد شد. شرکت Diamond Light Source از تجهیزات خود برای بررسی ساختار پروتئینی ویروس و باز تولید نمونه های

مشابه از پروتئین ویروس برای انجام آزمایش های مورد نظر استفاده خواهد کرد.

بنیاد بیل گیتز و همسرش ملیندا، هزینه های تامین داروهای کاندیدا شده برای این فعالیت تحقیقاتی را متقبل شده است. این

مجموعه داروها شامل تمام داروهایی است که از جهت سلامت به صورت گسترده آزموده شده اند اما هنوز با هدف درمان وارد

بازار نشده اند.

این مجموعه داروها از محل موسسه ی تحقیقاتی Sripps درکالیفرنیا به شهر آکسفورد در انگلستان حمل خواهند شد. محلی

که Exscientia  و Diamond Light Source می‌توانند در یک همکاری مشترک آنها را غربال گری نمایند و با هدف درمان احتمالی

ویروس کرونا بیازمایند. این فعالیت همچنین با هدف تغییرات احتمالی در ساختار داروهای موجود به منظور تاثیرگذاری بر روی

پروتئین های ویروسی نیز انجام خواهد شد. مجموعه ی Diamond Light Source اندکی پس از انتشار ویروس کرونا با استفاده

از دانش خود در شناخت کریستال ها،مطالعات خود را بر روی این ویروس آغاز کرد تا ساختار پروتئین های ویروسی را شناخته و

راه حل احتمالی برای درمان آن بیاید.

دکتر David Owen یکی از محققین مجموعه ی Diamond Light Source میگوید:«ما بر اساس تجارب خود در زمینه ی ترکیب

فوق موثر داروها، موقعیتی برای موفقیت در این زمینه احساس کردیم. ما همچنین توانستیم ساختار پروتئینی ویروس را با دقت

بسیار بالا تشخیص دهیم. این اطلاعات، کمک بسزایی به شیمی دانان جهان در یافتن ترکیبات دارویی موفق برای شکست این

ساختار پروتئینی خواهد نمود».

این شرکت سه هدف مشخص پروتئینی در این فرآیند به دست آورده است. 3CL Protease, RNA Polymerase, SPIKE Protein. 

این یافته به بستر هوش مصنوعی Exscientia کمک خواهد کرد تا بتواند داروها را به صورت موثر غربال گری کند.

شایان ذکر است که این فعالیت، تنها فعالیت با محوریت هوش مصنوعی در مجموعه تلاش های انجام شده برای درمان ویروس

کرونا نیست. شرکت Benevolent AI که در شهر کمبریج مستقر است با استفاده از هوش مصنوعی درمانی احتمالی برای این

ویروس یافته است. شرکت آلمانی Innoplexus هفته ی گذشته اعلام کرد که با استفاده از بستر هوش مصنوعی خود دارو یا

ترکیبات دارویی بخصوصی را برای درمان احتمالی ویروس کرونا یافته است. اما تلاش های شرکت Exscientica به نوعی با دیگر

فعالیت های انجام شده متفاوت است. زیرا دامنه ی بررسی داروها تنها به داروهای موجود در بازار محدود نشده و تمامی

داروهایی که در مراحل مختلف چرخه ی نهایی ورود به بازار هستند را نیز شامل میشود.

بدیهی است هر دارویی که در این فرآیند غربالگری موثر تشخیص داده شود، به سرعت مراحل چرخه ی ورود به بازار را طی

خواهد کرد تا در اولین فرصت به دست مصرف کنندگان برسد. مدیر اجرایی شرکت Exscientica، آقای Andrew Hopkins

می‌گوید:«یک تفاوت اساسی فعالیت تحقیقاتی ما در آن است که بر اساس آزمودن تک تک داروها در برابر سه هدف تعیین

شده، داده های جدیدی تولید می‌شوند که هیچ گاه در گذشته در دسترس نبوده اند».

 

منبع:

 https://www.labiotech.eu/ai/exscientia-ai-coronavirus/

 

 

به اشتراک بگذارید