سوابق حرفه‌ای هادی سپهری زاد
سپهری زاد

جناب آقای هادی سپهری زاد
عضو هیأت مدیره

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد- مدیریت کسب وکار هوشمند و تحول گرا- MBA

سوابق و تجربیات:

معاون اداره کل زیر ساخت و نرم‌افزار بانک ملت