سوابق حرفه‌ای هادی سپهری زاد
SepehriZad

هادی سپهری زاد

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد MBA (مدیریت کسب وکار هوشمند و تحول گرا)

سوابق و تجربیات:

  • معاونت نظارت بر سرویس های زیرساختی اداره کل زیرساخت و نرم افزار

 

به اشتراک بگذارید