سوابق حرفه‌ای هادی سپهری زاد
سپهری زاد

جناب آقای هادی سپهری زاد
عضو هیأت مدیره

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا – MBA

سوابق و تجربیات:
  • معاون اداره کل زیر ساخت و نرم افزار بانک ملت