مشتریان

شرکت مهندسی شقایق به عنوان یکی از شرکتهای تابعه بانک ملت و گروه بهسازان هوشمند فردا، در حوزه های مختلف کسب و کار نظیر تولید سامانه و ارائه راهکار خدمات موثری را به این دو مجموعه ارائه نموده است و این همکاری و تعامل به طور پیوسته در حال توسعه است.

چرم شیفر

آقای حمید حضوریچرم شیفر

میزان استقبال از طرح شرکای تجاری خوب بوده است و انتظار دارند تا پایان سال این روند رشد ادامه داشته باشد.

شرکای تجاری باشگاه مشتریان