مرکز تماس

 

درجهت تحقق هرچه بیشتر رویکرد مشتری مداری در بانک، وجود یک مرکز تماس قوی و پاسخگو به نیازهای اطلاعاتی مشتریان و رفع مشکلات آنها در بکارگیری خدمات بانکی نقش موثر و تعیین کننده ای دارد. در دنیای امروز مراکز تماس از درگاه های مهم تماس و جذب مشتریان جدید و همچنین معرفی خدمات جدید بانکی به مردم می باشند. بنابراین تامین و مدیریت نیروی انسانی متخصص و آشنا به امور مرکز ارتباط و ایجاد زیرساخت های مناسب برای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق از اوایل سال 1388 تا پایان دی ماه سال 1393 وظیفه تامین نیروی انسانی مرکز ارتباط بانک ملت (تهران 1556، شهرستانها 82488-021) بر عهده داشت و از ابتدای بهمن ماه سال 1393 این مرکز تحت نظارت اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت به شرکت مهندسی نرم افزار شقایق برونسپاری کامل گردید.

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق با ایجاد زیرساخت های مناسب همانند Microsoft CRM و توسعه نیازمندی های مرتبط با این سامانه و ارتقا سیستم تلفنی مرکز ارتباط به Contact Center Avaya و همچنین با بهره گیری از کارشناسان مجرب توانسته است به بهترین نحو پاسخگوی مشتریان بانک ملت باشد.

کارشناسان مرکز ارتباط بانک ملت در هفت کلید مجزا به شرح ذیل آماده خدمات رسانی به مشتریان بانک ملت می باشند:

1-کلید کارشناسان: در اینجا کارشناسان به سوالات مشتریان در خصوص کلیه محصولات و خدمات ارایه شده توسط بانک ملت پاسخگویی می کنند.

2-کلید حراست: در این کلید کارشناسان اداره کل حراست بانک ملت پاسخگو به مشتریان می باشند.

3-کلید باشگاه مشتریان: با توجه به اهمیت باشگاه مشتریان بانک ملت و تنوع خدمات ارایه شده به مشتریان، کارشناسان در کلیدی مجزا پاسخگوی آنان می باشند.

4-کلید شکایات: در این کلید کارشناسان اداره کل بازرسی بانک ملت پاسخگو به مشتریان می باشند.

5-کلید بورس: این کلید کاملاً به صورت اتوماتیک و توسط IVR به مشتریان پاسخگو می باشد.

6-کلید اعتباری و ارزی: کارشناسان در کلیـدی مجـزا بـرای ایـن خدمت بانک، به مشتریان پاسخگو می باشند.

7-کلید صندوق های سرمایه گذاری: کارشناسان در کلیـدی مجـزا بـرای ایـن خدمت بانک، به مشتریان پاسخگو می باشند.