سوابق حرفه‌ای فرامن صفری
فرامن صفری

فرامن صفری

عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد -مدیریت بانکی
  • MBA

سوابق و تجربیات:

  • معاون اداره کل سازمان و بهبود روش‌هاى بانک ملت
  • معاون بانکدارى مدیرعامل شرکت بهسازان ملت
  • کارشناس مسئول گروه سپرده و خدمات بانکى بانک ملت
به اشتراک بگذارید