سوابق حرفه‌ای فرامن صفری
صفری

جناب آقای فرامن صفری
عضو هیأت مدیره

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد- مدیریت بانکیMBA

سوابق و تجربیات:
  • معاون اداره کل سازمان و بهبود روشهای بانک ملت
  • معاون بانکی مدیرعامل شرکت بهسازان ملت
  • کارشناس مسئول گروه سپرده و خدمات بانکی بانک ملت