سوابق حرفه‌ای علی گلزاری
علی گلزاری
علی گلزاری

علی گلزاری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد بازاریابی استراتژیک – MBA

سوابق و تجربیات:

 • مدیر امور بازاریابی بانک ملت
 • مدیر امور بانکداری شخصی بانک ملت
 • مدیرکل اداره توسعه بازار بانک ملت
 • مدیر کل اداره سازمان و بهبود روشها
 • معاون اداره کل سازمان و بهبود روشها
 • عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری ملت
 • مدیر گروه بانکی شرکت بهسازان ملت
 • عضو هیأت مدیره شرکت چاپ ملت
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ارزش‌آفرین اطلس ملت
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پیریز بنیان مرصوص بهساز ملت
 • عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی

 

به اشتراک بگذارید