نسترن حق‌جوی جوانمرد
سرکار خانم نسترن حق جوی جوانمرد
عضو هیأت مدیره

 

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی_دانشگاه علوم و تحقیقات

دکترا مدیریت بازرگانی_دانشگاه تهران

سوابق و تجربیات:

رییس واحد کامپیوتر _ شرکت ملی گاز استان مازندران

مدیر فروش مستقیم _ شرکت مادیران

معاونت فروش و مشتریان _ شرکت اینفوتک

معاونت کسب وکار مدیرعامل شرکت _ به پرداخت ملت

مدیر آکادمی و مشاورارشد کسب وکار مدیرعامل _ شرکت داده ورزی سداد