سوابق حرفه‌ای علیرضا بیجار
بیجار

جناب آقای علیرضا بیجار
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

 

تحصیلات:

دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار- DBA

سوابق و تجربیات:

– معاون اداره کل بانکداری شخصی بانک ملت

– معاون اداره کل مدیریت بازاریابی بانک ملت

– معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت

-نایب رئیس هیأت مدیره شرکت معین گردشگری

– مدیرگروه مشتریان پویان بانکداری شخصی بانک ملت