سوابق حرفه‌ای علیرضا بیجار
بیجار

جناب آقای علیرضا بیجار
مدیرعامل و  عضو  هیأت مدیره

 

تحصیلات:

دانشجوی پُست دکتری مدیریت حرفه‌ای کسب و کار PostDBA

دکتری مدیریت حرفه‌ای کسب و کار DBA

سوابق و تجربیات:

نایب رئیس  هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق

رئیس اداره کل بانک ملت

معاون اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت

معاون اداره کل مدیریت بازاریابی بانک ملت

معاون اداره کل توسعه بازار بانک ملت

نایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت معین گردشگری ملت

مدیرگروه مشتریان پویان بانکداری شخصی بانک ملت