صندوق نیکان ملت

 

قرض الحسنه به عنوان یکی از مهم‌ترین عقود اسلامی از جایگاه ویژه‌ای در بین عموم مردم و مخصوصاً قشر متدین جامعه برخوردار است. در وضعیت کنونی که دریافت خدمات مختلف بانکی سخت و پیچیده است، ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه غیررسمی در میان اقشار مختلف جامعه رواج زیادی یافته است. ایجاد و مدیریت این نوع صندوق‌ها هرچند بسیار ساده به نظر می‌رسد ولی وجود ابزار و روش‌هایی که فرآیند آن را ساده نماید بسیار ضروری و لازم است. در همین راستا شرکت مهندسی نرم افزار شقایق با همکاری بانک ملت و به منظور سهولت استفاده از ابزارهای موجود، بر آن شد تا سامانه‌ای به عنوان سامانه صندوق قرض الحسنه طراحی و پیاده سازی نماید. این سامانه، به وسیله مکانیزه کردن بخش بزرگ فعالیت‌هایی که در صندوق‌های کوچک به صورت دستی انجام می گیرد، امور مالی مرتبط با صندوق‌ها را برای مدیران آنها تسهیل می‌نماید. در فاز اول، این پروژه صندوق‌هایی را که اساس کار آنها بر نوبت دهی و وام دهی به کل اعضا در قبال دریافت حق عضویتی ماهیانه است مدیریت می‌نماید و در فاز دوم صندوق‌هایی که در آنها وام‌ بر اساس تقاضای اعضا بررسی و اعطا می‌گردد به این مجموعه اضافه خواهد شد.