سه قدم ساده برای نوین‌سازی سیستم‌های مرکزی موروثی بانکی
 

سیستم‌های مرکزی موروثی بسیار بزرگ بانک‌ها، دگردیسی لازم در ساختار آنها را برای رقابت با کسب و کارهای چابک امروزی، دشوار ساخته است. به اعتقاد نویسنده، این کار تنها با تجزیه‌ی منطقی سیستم به بخش‌های کوچک‌تر امکان‌پذیر خواهد بود.

قدم اول: سفرهای پر تکرار کاربران در سیستم‌های خود را آزموده و به دقت مستند کنید. این فعالیت باعث درک صحیح جنبه‌های مختلف، واحدهای درگیر و تاثیر هر یک از این سفرهای پرکاربرد بر ساختار کلی هسته‌ی مرکزی می‌شود.

قدم دوم: تشخیص دهید کدام بخش از این سفرهای سیستمی می‌تواند از بخش هسته‌ی مرکزی موروثی به یک «واحد دیجیتال» جدید انتقال پیدا کند.

قدم سوم: با انتقال آن بخش‌ها از هسته‌ی مرکزی به یک واحد دیجیتال، این سفرها را بازطراحی نموده و آنها را پیش از ارائه‌ی عمومی بر روی تعدادی از مشتریان بانک بیازمایید.

نویسنده صحبت خود را با تشریح مزایای روش مدولار(Modular) ادامه می‌دهد و بیان می‌نماید که این روش ایجاد یک لایه‌ی میانی ما‌بین هسته‌های مرکزی موروثی و سرویس‌های ارائه‌شده به مشتریان، امکان خلق چابک یک تجربه‌ی کاربری مطلوب را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

 

منبع:

https://www.globalbankingandfinance.com/three-simple-steps-to-modernize-legacy-banking-systems/

به اشتراک بگذارید