سامانه جمع سپاری مالی

 

جمع سپاری مالی مفهومی است که در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته رونق پیدا کرده است. این مفهوم به منظور جمع آوری حمایت های مالی برای تحقق ایده های نوآورانه و خلاقانه  برای تبدیل شدن به یک استارتاپ و یا تحقق امور خیریه کاربرد دارد. به طوریکه مجموع این حمایتهای مالی زمینه را برای شروع یا راه اندازی یک طرح فراهم می کند. 

مفهوم جمع سپاری مالی علاوه بر منافع فردی، منافع اجتماعی و حتی ملی را نیز در برمی گیرد و می تواند به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان نیز مطرح شود.

شرکت مهندسی نرم افزار شقایق برای تحق مفهوم جمع سپاری مالی، سامانه ای را با عنوان فاندینو طراحی و تولید نموده است که از بستر آن برای امور خیریه و یا استارتاپی استفاده می شود.