ریسک تغییرات آب و هوایی (گرمایش زمین) برای بانک‌ها
 

تغییرات آب و هوایی موسسات مالی را تهدید می‌کنند و در میان آنها، مجموعه‌های آینده‌نگر تلاش برای افزودن این متغیر به معادلات خود را آغاز نموده‌اند. نویسنده در این یادداشت با اشاره به این موضوع که تغییرات آب و هوایی بر صنایع مختلف تاثیرگذاشته و در نتیجه عملکرد مالی این صنایع در همکاری با موسسات مالی نیز تغییر خواهد کرد، بر اهمیت افزودن این متغیر به معادلات تخمین ریسک تاکید می‌نماید.

تغییرات آب و هوایی بر منابع آب، انرژی،کشاورزی و صنایع تولیدی اثر خواهد گذاشت. مثلا وام‌های اعطایی به بخش‌های کشاورزی که در اثر مشکلات تأمین آب دچار مشکل کاشت و برداشت شده‌اند یا کارخانجات تولیدی که در اثر کمبود آب یا تغییرات شدید آب و هوایی قادر به بازپرداخت تعهدات خود نخواهند بود نمونه‌هایی از پارامترهایی است که باید بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان خود در نظر بگیرند.

آقای Peter Plochan معتقد است بانک‌ها باید چنین گزینه‌ای را به سیستم مدیریت ریسک خود بیفزایند. همچنین بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی نیز باید این فرآیند را به مجموعه قوانین خود اضافه کنند.

 

منبع:

 

https://www.globalbankingandfinance.com/feeling-the-heat-banks-eye-climate-change-risk/

 

به اشتراک بگذارید