رایانش ابری در سیستم‌های بانکی
 

رایانش ابری در سیستم‌های بانکی؛ مقوله ای فراتر از مکالمه با یک مدیر ارشد اطلاعات در سازمان

این نوشته که تلاش می‌کند به پرسش «سرویس‌های مالی آینده با بکارگیری رایانش ابری به چه شکلی درخواهد آمد؟» پاسخ دهد، به بیان این نکته می‌پردازد که رایانش ابری چگونه می‌تواند تسهیل‌کننده‌ای برای دگردیسی کسب وکاری سازمان‌ها باشد و معادلات روش کار سرویس‌های مالی در آینده را رقم بزند.

نویسنده در تبیین این موضوع، منابع اصلی خلق ارزش با بهره‌گیری از رایانش ابری را در قالب فهرستی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. فهرستی که شامل مواردی همچون هماهنگی بیشتر واحدهای درون سازمانی، ساخت واحدی منعطف‌تر در بخش عملیاتی، تشویق و هدایت نوآوری، افزایش سطح امنیت انفورماتیکی، هموارسازی راه برای تخصص‌های جدید یا روش‌های کاری نوین و انبساط یا انقباض میزان هزینه‌کَرد در صورت نیاز می‌باشد. نویسنده در ادامه این موضوع را بیان می‌نماید که سازمان‌ها قادر خواهند بود با استفاده از تامین‌کنندگان عمومی سرویس‌های رایانش ابری آغاز به کار نموده، سپس به مدل ترکیبی رایانش ابری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی روی آورده و در نهایت و در صورت لزوم از سرویس‌های رایانش ابری کاملا درون سازمانی بهره بگیرند.

در ادامه نویسنده قدم‌های لازم برای حرکت به سمت رایانش ابری را طرح کسب و کار، طراحی و اجرا، مشارکت تامین‌کنندگان، دغدغه‌های امنیتی و در نهایت انطباق با قوانین نظارتی برمی‌شمارد. در نهایت نویسنده نمونه‌هایی از بکارگیری رایانش ابری در صنایع مالی را برای خوانندگان تشریح می‌نماید.

 

منبع:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/financial-services/articles/bank-2030-financial-services-cloud.html

 

به اشتراک بگذارید