سوابق حرفه‌ای حسن زادمهر




جناب آقای حسن زادمهر

رئیس هیأت مدیره

 

 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد-مدیریت بانکی- MBA

سوابق و تجربیات:

مدیر امور بانک ملت

مدیرعامل شرکت مهندسی صنایع یاس

عضو هیأت¬مدیره شرکت ققنوس

رئیس اداره کل سازمان و بهبود روش‌های بانک ملت

عضو هیأت مدیره شرکت به پرداخت ملت

رئیس گروه بانکی شرکت بهسازان ملت

معاون اداره کل سازمان و بهبود روش‌های بانک ملت