سوابق حرفه‌ای جواد علیمحمدی
علیمحمدی

جواد علیمحمدی

رئیس هیأت مدیره

تحصیلات:

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)

سوابق و تجربیات:

  • رئیس اداره کل آمار و فرآوری داده بانک ملت
  • معاون اداره کل سازمان و بهبود روشهای بانک ملت
  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه‌نگر ما
  • مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه‌نگر ما
به اشتراک بگذارید