جلسه اختتامیه ISMS
 

دوشنبه مورخ ۱۷ مهر ماه، جلسه اختتامیه ISMS با حضور مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر بیجار و جمعی از معاونین و‌ مدیران محترم شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق به همراه تیم ممیزی ISMS برگزار گردید.

به اشتراک بگذارید