راهکارهای پشتیبانی

ما در راستای حمایت از حقوق مشتریان و با درنظر گرفتن نیازها و تمایلات آنان، کانال های مختلفی را شامل تماس تلفنی، ارتباطات ایمیلی و کانال تلگرامی برای ارائه خدمات پشتیبانی در نظر گرفته ایم. بنابراین شما می توانید به فراخور دسترسی خود به هر کدام از کانال های ارتباطی از کمک همکاران پشتیبانی ما بهره مند شوید.

ارتباط تلفنی

ارتباط ایمیلی

ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی

تماس با ما

 

    موضوع گفتگو
    نام و نام خانوادگی

    ایمیل

    شماره همراه

    متن پیام