بیانیه خط مشی نظام یکپارچه مدیریت شرکت مهندسی نرم افزار شقایق

«شرکت مهندسی نرم افزار شقایق» به عنوان یکی از شرکت های عضو گروه «فن آوران هوشمند بهسازان فردا» که در حوزه ارائه خدمات طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارها و سامانه های بانکی و غیربانکی فعالیت می نماید، در راستای عمل به تکالیف و رسالت خود و با هدف ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان، سهام داران، کارکنان و سایر ذینفعان، نسبت به استقرار «سیستم مدیریت یکپارچه» بر اساس استانداردهای بین المللی ذیل اقدام نموده است:

 

1- سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO-9001:2015

2- سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO-27001:2013

3- سیستم مدیریت کیفیت-رسیدگی به شکایات مشتری بر اساس استاندارد ISO-10002:2018

4- سیستم مدیریت کیفیت – سنجش رضایت مشتری بر اساس استاندارد ISO-10004:2018

5- سیستم نظام آراستگی محیط کار بر اساس استاندارد 5S

 

بر این اساس، شرکت چارچوب اصلی و رئوس خط مشی خود را براساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش و بهبود مستمر آن ها می داند:

– تعهد به برآورده کردن الزامات استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه و الزامات قانونی.

– تعهد به برآورده کردن الزامات مالی و عملیاتی.

– توسعه زیرساخت ها، افزایش بهره وری، ارتقا کیفی خدمات و توسعه آن ها و بهبود مستمر فرآیندها.

– تلاش در جهت ارائه بهترین کیفیت خدمات به مشتریان با ایجاد زیرساخت های لازم و مطابق با تعهدات شرکت به منظور کسب کامل و یا افزایش رضایت آنها و همچنین پاسخگویی موثر، کارآ و به هنگام از طریق پایش و اندازه گیری مستمر سطح رضایت مشتریان و رسیدگی به نظرات و پیشنهادهای ایشان.

– ارزش آفرینی برای مشتریان، سهام داران، کارکنان و تمامی ذینفعان.

– افزایش کیفیت زندگی همکاران، ایجاد فرهنگ پاسخ گویی مسئولانه و توسعه شایستگی های حرفه ای کارکنان.

– تضمین سطح محرمانگی، دسترسی پذیری و یکپارچگی سامانه ها و دارایی های اطلاعاتی.

– راه اندازی و بهره برداری از سامانه های مدیریت ریسک، دارایی ها و تغییرات، مدیریت رخداد و عملیات امنیت.

– توسعه خط مشی و روش های کاری مرتبط با ارتقای امنیت فیزیکی و تبادل اطلاعات و سیستم های ارتباطی.

– توسعه خط مشی و روش های کاری مرتبط با نظارت بهتر بر مدیریت سطوح دسترسی کاربران و بهره برداران.

– توسعه خط مشی و روش های کاری مرتبط با اکتساب، توسعه و نگهداری سامانه ها و ارتباط با تامین کنندگان و پیمانکاران.

– توسعه خط مشی و روش های کاری مرتبط با امنیت منابع انسانی.

– توسعه خط مشی و روش های کاری مرتبط با تضمین تداوم کسب و کار سازمان.

– توسعه کسب و کار و قابلیت رقابت شرکت و ماندگاری در بازار.

– ترویج فرهنگ مشتری مداری در تمام بخش های سازمان، حفظ اطلاعات و رعایت حریم شخصی مشتریان و رسیدگی مناسب و به موقع به شکایات مشتریان.

– افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان در ارتباط با سیستم های مدیریتی مستقر در سازمان.

– ایجاد فضایی مناسب، بهره ور، فعال، آراسته، مرتب، منظم و پاکیزه در شرکت.

– بهسازی فرآیندهای شرکت و حذف اتلاف ها.

– پایبندی به کلیه الزامات قانونی نهادهای بالادستی و استانداردهای مرتبط با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.

 

این خط مشی از طریق آموزش های لازم در تمامی سطوح به همکاران منتقل شده و از درک آن اطمینان حاصل گردیده است. همچنین به منظور اطمینان از تداوم آن در راستای مقاصد سازمانی و هماهنگی با اهداف شرکت، اثربخشی فعالیت های سیستم مدیریت یکپارچه بطور مستمر در هر سال کنترل شده و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

 بر این اساس مدیریت ارشد شرکت ضمن پایبندی و تعهد به بهبود مستمر مدیریت یکپارچه، از کلیه همکاران و ذینفعان انتظار دارد تا با درک اهمیت خط مشی شرکت در این حوزه، با تشریک مساعی و دقت فراوان نسبت به اجرای اثربخش سیاست ها و دستورالعمل های مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

علی گلزاری