بنیاد متن باز فین‌تک به بنیاد لینوکس می‌پیوندد
 

بنیاد لینوکس، سازمانی غیرانتفاعی که نوآوری انبوه را از طریق همکاری در یک بستر باز فراهم می‌کند، اخیرا اعلام کرد که Fintech Open Source Foundation یا بنیاد متن باز فین‌تک، که خود نیز یک نهاد غیرانتفاعی برای تسریع بکارگیری نرم‌افزارهای متن باز، استانداردها و بهترین روش‌های بکار گرفته شده در صنایع مالی است، به صورت رسمی به عضویت بنیاد لینوکس درآمده است. مشارکت اعضای بنیاد لینوکس، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت لازم برای اجرای بسیاری از پروژه های متن باز مانند Linux Node.js، Hyperledger، Kubernetes و ONA داشته است.

بنیاد متن باز فین‌تک یا FINOS خود را به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی متمرکز بر روی نوآوری در دوران بی‌سابقه‌ای از تحولات در دنیای صنایع مالی معرفی می‌نماید. به گفته‌ی Jim Zemlin، مدیر اجرایی بنیاد لینوکس، FINOS در کمتر از دو سال به مرجعی برای همکاری در زمینه‌های مالی بر اساس فن‌آوری متن باز تبدیل شده است.

 

منبع:

https://www.crowdfundinsider.com/2020/04/160056-fintech-open-source-foundation-joins-linux-foundation/ux-foundation/

به اشتراک بگذارید