بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق جناب آقای دکتر علیرضا بیجار از مرکز ارتباط ملت
 

 

مدیرعامل محترم شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق جناب آقای دکتر علیرضا بیجار به همراه عضو محترم هیأت مدیره جناب آقای فرامن صفری، معاونین محترم جناب آقای دکتر محمد مزینانی و جناب آقای امیررضا هادیان و دیگر مدیران محترم مرکز ارتباط ملت از نزدیک با همکاران گرامی مرکز ارتباط ملت دیدار و گفت و گو کردند.

مدیریت روابط عمومی

به اشتراک بگذارید