ارائه خدمات در بستر شبکه های اجتماعی

هر یک از ما ساعات زیادی از زمان‌ خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانیم و تمایل داریم کلیه امورمان را از طریق همین شبکه‌ها پیش ببریم از این رو با اضافه شدن هرگونه سرویس جدید، از آن استقبال می کنیم. از طرفی برخی امور بانکی چون انتقال وجه خرد، تسهیم یک صورت حساب به صورت دنگ بین چند نفر و یا دیگر سرویس‌هایی که در بستر شبکه‌های اجتماعی گفتگوهای دو یا چند نفره شکل می‌گیرد در بین مردم بسیار متداول است. با اضافه کردن این سرویس‌ها به شبکه‌های اجتماعی می‌توان گامی رو به جلو در جهت تسهیل انجام  امور بانکی بدون نیاز به ترک محیط شبکه‌های اجتماعی برداشت.

بانک ملت که در زمینه انجام امور الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان همواره کوشا و پرچمدار بوده در تلاش است با افزودن تعدادی از سرویس‌های بانکی به بستر شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، ضمن ایجاد تحولی در استفاده کاربران از این شبکه‌ها، گامی بلند در جهت تسهیل امور بانکی بردارد.