فاندینو

 فاندینویک معتمد دو سویه برای نیازمندان به سرمایه و همچنین سرمایه گذاران است. این مجموعه بستری را برای ملاقات جمعیت صاحب ایده و داوطلبان برای  حمایتها وکمک های مالی فراهم می کند. به بیانی واضح تر، موسسات خیریه، سازمان های دولتی، هنرمندان یا سازمان های مردم نهاد، فعالان اجتماعی یا اشخاص، پروژه های مورد نظر خود را به همراه توضیح فرآیند پروژه، روی وب سایت فاندینو ثبت می کنند. پس از آن اعضا، آشنایان و بازدیدکنندگان از وب سایت فاندینو مطابق با علایق و دغدغه های خود، از آنها به صورت مالی حمایت می کنند. به این ترتیب پس از جمع آوری مبلغ مورد نیازبرای اجرای پروژه، طراحان پروژه هزینه ی جمع آوری شده را دریافت و پروژه را وارد فاز اجرایی می کنند. پرداخت ها در فاندینو به صورت الکترونیکی و به روش های مختلف از طریق کارت های عضو شبکه ی شتاب، تحت نظارت فاندینو انجام می گیرند.

 چنانچه پروژه ی خاصی با استقبال حامیان مواجه نشد و در مدت معین موفق به کسب مبلغ کامل مورد نیاز نشد، پروژه مردود اعلام می شود و مبالغی که توسط حداقل حامیان پرداخت شده است، به حساب آنها در وب سایت فاندینو بازگشت داده می شود. البته حامیان می توانند هزینه ی بازگشت داده شده را به پروژه های دیگری اختصاص دهند و یا درخواست کنند که مبلغ مورد نظر به حساب بانکی آنها بازگردد.

 

ورود به سایت فاندینو