سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ستاد

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت، سیستم (پرتال جامعی) به منظور انجام معاملات (خرید، مناقصه و مزایده) دستگاه‌های اجرایی در بستر وب می باشد. این سامانه دستگاه هاي اجرايي را قادر می سازد کلیه مراحل معامله (از ثبت درخواست تا تبادل وجه) را با امکان دسترسی غیرمتمرکز برای دستگاه ها و در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.

 

 

مزایا، نتایج و دستاوردهای سامانه

  • شفاف سازی
  • افزایش رقابت پذیری و رقابت سازی
  • سرعت عمل
  • اعمال و کنترل سیستماتیک مقررات
  • مستند سازی عملیات مالی
  • امکان اعمال نظام‌مند سیاست های اقتصادی دولت
  • تاثیر مثبت در شاخص های بین المللی

سامانه تداركات الكترونيك دولت، با هدف شفاف سازی، کاهش هزینه‏ های اضافی و افزایش کارایی بخش‏ های دولتی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1388 بصورت یک طرح‌ ملی آغاز شده و شركت بهسازان ملت بعنوان پيمانكار اين پروژه انتخاب گرديد.

 

• سامانه به طور کامل و دقیق براساس قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه معاملات دولتی طراحی و پیاده سازی شده است و کلیه فرم‌ها وحتی فیلدهای سامانه با موارد مندرج در قانون مطابقت دارد.

• سامانه درحوزه های فنی با الگوبرداری از بهترین وموفق ترین نمونه های سامانه های مشابه تدارکات الکترونیکی دولت، به ویژه کره جنوبی، ایتالیا و هند توسط شرکت بهسازان ملت طراحی و تولید شده است که شرکت مهندسی نرم افزار شقایق اجرا، نصب و راه اندازی آن را در دستگاه های اجرایی کشور برعهده داشته است.

• ازنقطه نظر زیرساخت های امنیتی، این سامانه از بهترین الگوها در دنیا تبعیت نموده است.