وام دهی همتا به همتا (محصول در حال توسعه)

توسعه بخش مالی امری موثر در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی هر کشوری است. از این رو، تامین مالی در دنیای کسب و کار امروز،  از مهم‌ترین مفاهیمی می‌باشد که توسط بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و شرکت‌های تامین سرمایه، جهت راه اندازی کسب و کار، تامین نیازهای عموم مردم و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی وشخصی ارائه می‌گردد.

با گسترش فناوری‌های جدید و به خصوص دسترسی تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان به اینترنت، شیوه‌های جدیدی از تامین مالی در بستر بانکداری اجتماعی و درجهت ایجاد سهولت و صرفه اقتصادی ایجاد شده است که یکی از این شیوه‌ها وام دهی همتا به همتا (peer to peer) است که آن را به اختصار P2P می نامند.

در این روش بانک‌ها با استفاده از ابزارهای بانکداری اجتماعی از سرمایه افراد به طور مستقیم برای حمایت‌های مالی سایر افراد بهره می برند. این مفهوم طی چند سال اخیر در کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا و انگلیس رواج یافته و میزان کاربرد آن به عنوان یک روش نوین در تامین مالی درحال افزایش است.

بنا به اهمیت مسئله "تامین مالی" به عنوان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و پیش نیازهای هر تصمیم اقتصادی در سطوح کشور و حتی بنگاه‌های اقتصادی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در حل این مسئله به شدت احساس می شود. بنابراین بانک‌های ایران نیز به عنوان تامین کنندگان مالی سنتی در جهت کسب سود، حرکت با فناوری و رفع نیازهای اقتصادی جامعه می توانند در شیوه مالی نوین P2P مشارکت نمایند.