همکاری با ما

شقایق مجموعه ای است که برای افراد خلاقی که به دنبال شکوفایی ایده های خود هستند و افراد توانمندی که تجارب ارزشمندی در حوزه فعالیت شرکت دارند زمینه های رشد را فراهم می کند. در این میان مدیران این شرکت مشتاقانه پذیرای افرادی هستند که سخت کوشند و روحیه تیمی بالایی دارند.

فرآیند استخدامی

برای آشنایی متقاضیان به همکاری در شقایق، فرآیندی را ترسیم کردیم که فرآیند استخدام را از شروع تا پایان نمایش می دهد.