سوابق آقای عباس جعفرلو


 

تحصیلات:

کارشناسی ارشد حقوق قضایی گرایش حقوق جزا

 

سوابق مدیریتی:

- مدیرامور بانکداری تجاری بانک ملت

-مدیر امور بازرسی و نظارت بانک ملت

-مدیر امور سرمایه گذاری، شرکتها و املاک مازاد بانک ملت

-مدیر امور ناحیه سه بانک ملت

-مدیر شعب منطقه شش تهران بانک ملت

-مدیر شعب منطقه دو تهران بانک ملت

-مدیرشعب منطقه سه تهران بانک ملت

-مدیر شعب منطقه هفت تهران بانک ملت

-رئیس شعبه ممتاز شهید فیاض بخش بانک ملت

-معاون اعتباری شعبه ممتاز میدان استقلال بانک ملت

-رئیس اداره اجرای احکام مدیریت شعب منطقه2تهران بانک ملت

-عضو هیأت مدیره فروش املاک مازاد بانکها

-عضو هیأت مدیره شرکت راهبری بهساز صنایع

-عضو هیأت مدیره کمیته انضباطی

-عضو هیأت مدیره شرکت به پرداخت ملت

-عضو هیأت مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت

-عضو هیأت مدیره شرکت وطن اصفهان