سوابق آقای رضا باقری بیجاربنه


  

سوابق مدیریتی:

- مدیر شعب بانک ملت استان قزوین

-مدیر شعب بانک ملت استان گیلان

-معاون اعتباری بانک ملت استان گیلان

-معاون پرسنلی بانک ملت استان گیلان

-رییس حوزه ممتاز بانک ملت استان گیلان

-رییس شعبه مرکزی بانک ملت رشت

-رییس شعبه بازار بانک ملت رشت

-رییس شعبه شهر صنعتی بانک ملت رشت

-رئیس شعبه مصلی بانک ملت رشت

-عضو هیات مدیره شرکت مسکن سازان

-عضو هیات مدیره شرکت سان آتیه خواهان