سوابق آقای پرویز غلامی


 

تحصیلات:

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

سوابق مدیریتی:

- مدیر پروژه و معاون مدیرعامل شرکت بهسازان ملت از سال 78 تا کنون