عقد تفاهم نامه شرکت شقایق با مرکز نوآوری پل وینو


جلسه هیات مدیره شرکت مهندسی نرم افزار شقایق در هفته آغازین تیر ماه با حضور مدیرعامل و معاونین هلدینگ هوشمند بهسازان فردا، با امضای تفاهم نامه با مرکز نوآوری پل وینو آغاز شد.

 

 در این جلسه که به منظور هم اندیشی در خصوص برنامه عملیاتی سال 1398 شرکت مهندسی نرم افزار شقایق صبح روز دوشنبه مورخ 02/04/1398 با حضور مدیرعامل و معاونین هلدینگ، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در محل ساختمان مرکزی شرکت برگزار شد، تفاهم نامه ای با مرکز نوآوری پل وینو منعقد گردید.

تفاهم نامه مذکور با هدف همکاری به منظور تحقیق، توسعه و نوآوری برای توسعه خدمات و کسب و کارهای مشترک در حوزه های متنوع و مرتبط فی مابین دو مجموعه منعقد و در حضور جناب آقای دکتر حکیم جوادی مدیرعامل هلدینگ هوشمند بهسازان فردا، به امضای آقای محمد هادی شالباف، رئیس مرکز نوآوری پل وینو و آقای علی گلزاری مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار شقایق رسید.