خدمات شبکه شرکای تجاری در دسترس بازنشستگان نیروهای مسلح قرار می گیرد


 

در نشستی که روز دوشنبه مورخ 20/03/98 با حضور مدیرعاملان و مدیران ارشد شرکت مهندسی نرم افزار شقایق و شرکت پارس تامین نوید رایانه برگزار گردید، بر ایجاد فضای مثبت برای ادامه و توسعه همکاری های فی مابین تاکید شد.

"باشگاه ستاره پارس" متعلق به شرکت پارس تامین نوید رایانه در ادامه مذاکرات صورت گرفته در این جلسه در خصوص استفاده از زیرساخت شبکه شرکای تجاری شرکت مهندسی نرم افزار شقایق، امکان استفاده از تخفیفات حضوری شرکای تجاری ملت را برای بازنشستگان نیروی مسلح فراهم نمود.

این نشست با توافق و تاکید طرفین بر بهبود سرویس های فعلی و اضافه شدن سرویس های جدید اعم از استفاده از تخفیفات غیر حضوری و امثالهم پایان یافت.

گالری تصاویر خبر