برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه


مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی نرم افزار شقایق به عنوان اولین مجمع سالانه شرکت های زیرمجموعه هلدینگ هوشمند  بهسازان فردا در تاریخ 1398/04/02 برگزار گردید.

 

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان شرکت مهندسی نرم افزار شقایق برای سال مالی منتهی به 1397/12/29عصر روز چهارشنبه مورخ 1398/02/04 راس ساعت 16:30 با حضورکلیه سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و نماینده حسابرس و بازرس قانونی به ریاست جناب آقای نجف معاون محترم مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات بانک ملت در محل سالن جلسات ساختمان هلدینگ هوشمند بهسازان فردا برگزار گردید.

در این نشست، گزارش هیات مدیره به استماع حضار رسید و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش صورت های مالی منتهی به 97/12/29 را قرائت و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش مذکور، با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مجمع، صورت های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.