‫ برگزاری همایش تامین و مدیریت منابع در آموزش و پرورش با حضور فاندینو


در این همایش که در روز پنجشنبه مورخ سوم آبان ماه 1397 در مدرسه دارالفنون برگزار گردید، جمعی از چهره های سرشناس آموزشی کشور به بررسی جنبه های مختلف تامین و مدیریت منابع در آموزش و پرورش با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداختند. در خلال این برنامه از دکتر مهرمحمدی رییس سابق دانشگاه فرهنگیان به پاس یک عمر خدمت صادقانه در حوزه آموزش و پرورش، تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

همچنین در این رویداد، سامانه فاندینو که یکی از سامانه های جمع سپاری مالی برتر کشور است بعنوان یکی از راهکارهای مناسب در زمینه تامین مالی، به حاضرین معرفی و روش بکارگیری آن با مذاکره فرد به فرد برای علاقمندان تشریح گردید.