نشست خبری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


 

در نشست خبری که با حضور آقای دکتر اصغری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساختمان سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار شد توضیحاتی توسط ایشان در خصوص کاربردهای مختلف و مزایای این سامانه ارائه گردید. در ادامه آقایان دکتر اصغری، مهندس گلزاری، دکتر توکلی و شایسته به سوالاتی که خبرنگاران در همین زمینه مطرح نمودند پاسخ دادند. بازدید از همکاران فعال در این سامانه و بررسی چگونگی انجام امور، پایان بخش برنامه های این روز بود.

جهت مطالعه مطالب انتشار یافته توسط خبرگزاری های مختلف از این نشست خبری می توانید از فایل های ذیل استفاده فرمایید.

 

eghtesad-meli-p10.pdf

Asr-e-Eghtesad.pdf

Eghtesad-Pooya.pdf