برگزاری دوره آموزشی ایزو


دوره کلاس های آموزش مفاهیم ISMS از تاریخ دوشنبه اول آبان ماه لغایت چهارشنبه سوم آبان ماه در شرکت مهندسی نرم افزار شقایق برگزار شد.

 

این دوره آموزشی به منظور آگاهی رسانی و پیشبرد اهداف امنیت اطلاعات سازمانی بود که در آن جمعی از مدیران و نمایندگان امنیت اطلاعات سازمان از تمامی واحدها گردهم آمدند. مدرس دوره آقای طی نیا طی سه جلسه چهار ساعته دانش و تجربیات خود را به حاضران انتقال دادند.