وبلاگ

هوش مصنوعی و ویروس کرونا

هوش مصنوعی و ویروس کرونا

  استفاده از هوش مصنوعی جهت غربالگری داروها با هدف درمان احتمالی ویروس کرونا شرکت انگلیسی Exscienta از بستر تحقیقاتی کشف داروهای خود که به هوش مصنوعی مجهز است، استفاده خواهد کرد تا مجموعه ای متشکل از بیش از 15000 دارو را در فعالیتی مشترک با موسسه  آمریکایی تحقیقاتی Calibr و شرکت غیرانتفاعی  Diamond Light […]